Dagelijks Leven

Dagelijks Leven is onderdeel van een platform voor kleinschalige ouderenzorghuisvesting in Nederland. De formules van dit platform kenmerken zich door een beperkt aantal bewoners per complex, persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg en dienstverlening. Onderzoek heeft aangetoond dat kleinschalige woonvoorzieningen de kwaliteit van leven voor ouderen verhoogt.

Dagelijks Leven biedt hoge kwaliteit zorg aan voor ouderen met een vorm van dementie in een beschermde omgeving. De organisatie heeft huizen met 24-uurszorg, waarbinnen de ouderen een eigen studio hebben. De zorg is gericht op vrijheid en veiligheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste technieken (domotica). Deze woonvorm is al beschikbaar voor mensen vanaf een AOW-uitkering. Dagelijks Leven heeft eind 2014 haar eerste vestiging in Hengelo geopend.

Binnen het platform investeert woningontwikkelaar en fondsmanager Amvest in het vastgoed. Het Amvest Living & Care Fund heeft zich gecommitteerd om € 100 miljoen (met de ambitie om dit op de middellange termijn uit te breiden naar € 500 miljoen) te investeren in kleinschalige zorgconcepten zoals Dagelijks Leven en Het Gastenhuis. Léon Heddes, Directeur Projectontwikkeling Amvest, zegt hierover: “In NPM Capital hebben we een partner van hoge kwaliteit gevonden die zich voor de lange termijn wil committeren aan het verbeteren van de ouderenzorg.”

Voor meer informatie over Dagelijks Leven kunt u zich wenden tot NPM Capital, Paul Bisseling via Bisseling@npm-capital.com.

Terug naar het overzicht